۱۳۹۶-۰۶-۱۲
سبکباران ساحل ها

ماندن در کنار یک کلمه

الان چند روزی است که «سبکبارن ساحل‌ها» مثل خورده افتاده به جانم و رهایم نمی‌کند...