۱۳۹۶-۰۱-۱۰

حافظه‌ای که داشت خیانت می‌کرد!

گراهام گرین می‌گوید: حافظه به آدم خیانت می‌کند. چند روز پیش موضوع مهمی پیش آمد که باید دربارۀ آن تصمیم می‌گرفتم و مجبور بود به حافظه‌ام مراجعه کنم و بعضی از خاطراتم را مرور کنم. تصمیمم تقریباً قطعی شده بود اما کمی مشکوک بودم و حس می‌کردم حافظه‌ام در کم و کیف خاطره‌ها دستکاری کرده و خیانت او روی تصمیم‌گیری من سایۀ پررنگی انداخته، اما چطوری می‌توانستم نسخه واضح‌تر و صادقانه‌تری را از خاطراتم را بیایم؟ که یادداشت‌های روزانه‌ام به یاری‌ام آمدند. خوشبختانه در زمان وقوع آن خاطرات با جزییات کامل برداشتم را یادداشت کرده بودم. با مرور یادداشت‌ها با […]