۱۳۹۶-۰۶-۲۱
مسیر توسعۀ فردی

تهدیدهای مسیر توسعۀ فردی یک جوان ایرانی

من جامعه‌شناس و پژوهشگر نیستم، موارد زیر را به‌عنوان یک جوان ایرانی، پس از مشاهدۀ خودم و اطرافیانم نوشته‌ام. به‌تدریج دربارۀ هر یک از موارد و راهکارهای مقابله با آن‌ها خواهم نوشت. تنبلی، کم‌کاری، اهمال‌کاری و وضع نامطلوب بهره‌وری وابستگی به نظام آموزشی و مدرک‌گرایی بیهوده مرکز کنترل بیرونی و عدم مسئولیت‌پذیری داشتن روحیه طلبکارانه نسبت به دولت و جامعه تغذیه نامناسب و عدم تحرک بدنی آشنا نبودن با تفکر نقادانه و روش‌های صحیح اندیشیدن ناتوانی در یافتن علایق قلبی و نداشتن تخصص اصلی و متمرکز رفتار گله‌وار و اسارت در باورهای کهنه و خرافی باورهای کهنه دربارۀ ازدواج و […]