۱۳۹۵-۱۲-۰۸

بعد از نوشتن چه کنیم؟ ۵ پیشنهاد

جواد عزیزانِ عزیز سوال جالبی پرسیده که تاکنون درباره آن ننوشته بودم. او گفته تمام چیزهایی که می‌گویی برای قبل یا حین نوشتن است، بعد از نوشتن چه کنیم؟