۱۳۹۶-۰۸-۱۸

چگونه جمعه‌ای مفید و سازنده داشته باشیم؟

از ایدۀ تعطیلی و روزهای تعطیل بیزارم؛ هرروز من باید به زیبایی و شادابی یک روز تعطیل باشد...