۱۳۹۶-۱۱-۰۸
اگر فقط همین یک کار را زیاد انجام بدهید...

اگر فقط همین یک کار را زیاد انجام بدهید…

می‌خواهم از کاری بگویم که توی تاکسی و مترو و سالن انتظار فرودگاه و هر جایی که هستم، به‌راحتی با موبایلم انجام می‌دهم؛ شاید باور نکنید که از طریق همین کار ساده دستاوردهایی باورنکردنی داشته‌ام...