۱۳۹۶-۰۸-۱۵
مهم‌ترین درس نویسندگی

مهم‌ترین درس نویسندگی

ماکسیم گورکی می‌گوید: من نویسنده‌ام، حرفۀ نویسندگی ناگزیرم می‌کند به جزییات توجه کنم...