۱۳۹۵-۱۲-۲۲

جدولی که به من کمک می‌کند

من همیشه دنبال چیزهایی هستم که با آن‌ها بتوانم ایده‌ها و نوشته‌هایم را سروسامان بدهم. مدتی است جدولی درست کرده‌ام که علاوه بر نظم دادن به ایده‌هایم باعث شده بیشتر بنویسم. من در هر کدام از خانه‌های جدول فقط یک ایده یا عبارت را می‌نویسم. با نوشتن افکارم در این جدول، مرور آن‌ها برایم ساده‌تر و لذت‌بخش‌تر شده. بسیار پیش می‌آید حین خواندن کتاب یا حضور در کلاسی یادداشت‌برداری می‌کنیم اما به دلیل در هم و بر هم بودن نوشته‌هایمان رغبتی برای مرور آن‌ها پیدا نمی‌کنیم. این جدول کمک می‌کند تا نکات مختلف از هم تفکیک شوند و بتوانیم با […]