۱۳۹۶-۰۲-۱۴

استفاده بهینه از جملات قصار

معمولاً قلمم خشک نمی‌شود، ولی گاهی حس می‌کنم آنچه می‌نویسم سر ذوقم نمی‌آورد...