۱۳۹۶-۰۶-۱۱
مادر

ماجرای رفتن به دانشگاه و زنی سرسخت

مجموعاً ده دقیقه نشد که با دیدن فضا و حس و حال حاکم بر آن تصمیم گرفتم که تا پایان عمر هرگز پایم را به‌عنوان دانشجو توی هیچ دانشگاهی نگذارم...