۱۳۹۶-۱۰-۲۵
بهترین راه کسب موفقیت در زندگی

بهترین راه کسب موفقیت در زندگی

گوینده این نقل‌قول مشخص نیست؛ اما از آن جمله‌های درخشانی‌ست که می‌تواند تغییری عمده در مدل ذهنی ما ایجاد کند...