۱۳۹۶-۱۰-۲۴
لذت نوشتن جملات کوتاه

لذت نوشتن جملات کوتاه

هر وقت 3 صفحه‌ متن را خواندی و توانستی 30 صفحه دربارۀ آن بنویسی، یعنی نویسنده‌ای صاحب‌فکر هستی...