۱۳۹۵-۱۱-۲۰

جمله‌ی کوتاهی درباره‌ی نوشتن

نویسنده شخصی است که نوشتن برایش از بقیه مشکل‌تر است. توماس مان