۱۳۹۶-۱۱-۰۴

بهترین شغل این روزها: تولید محتوا

با بررسی روند‌های گوگل مشخص است که درخواست برای همکاری با تولیدکننده‌های محتوا به طرز شگفت‌انگیزی بالاتر رفته؛ این روزها در هر حوزه‌ای که بخواهید در عرضه چند دقیقه‌ می‌توانید شغلی را در زمینه تولید محتوا پیدا کنید...
۱۳۹۶-۱۱-۱۶
ترجمه تولید محتوا نیست

ترجمه تولید محتوا نیست

خیلی از کلیدواژه‌های مهم را که توی گوگل سرچ کنی می‌بینی 5-6 تا سایت مختلف عیناً یک متن دست چندم خارجی را ترجمه کرده‌اند و پز تولید محتوایشان را می‌دهند...