۱۳۹۵-۱۱-۲۴

دورۀ کندخوانی

مدرس: شاهین کلانتری مدت زمان هر جلسه: 5 ساعت طول دوره: یک تا دو سال تضمین می‌شود در پایان دوره هر سطر را طی پنج دقیقه یا بیشتر بخوانید. به شرکت‌کنندگان در این دوره گواهی «آهسته خوانی حرفه‌ای» اهدا می‌شود[…]