۱۳۹۶-۰۸-۰۹
اتاق نویسنده

نوشتن چگونه ما را منظم‌تر و تمیزتر می‌کند؟

حتی اگر تا پایان عمرتان هم یک کلمه ننویسید، این موهبت نویسنده شدن شامل حالتان می‌شود؛ فقط باید همیشه در آرزوی نوشتن باشید...