۱۳۹۶-۰۲-۲۳

راهکاری برای تقویت عضلۀ نویسندگی

اصلاً مگر جورج ایستمن اسم کداک را از بین واژه‌های بی معنی که نوشته بود، بیرون نکشید...