۱۳۹۶-۰۴-۲۵

چگونه متمایز شویم؟

از تمایز می‌گفتم، راحت است، عجالتاً باید آستین همت را بالا بزنی و راهت را اندک اندک از گله جدا کنی...
۱۳۹۶-۱۰-۰۳
تلگرام، تلویزیون جدید است

تلگرام، تلویزیون جدید است

حسین یاغچی در سرمقالۀ شمارۀ جدید مجله پنجره خلاقیت قیاس جالبی به‌کاربرده؛ او ضمن اشاره به استفادۀ افراطی ما از تلگرام نوشته تلگرام، تلویزیون جدید است...