۱۳۹۶-۱۰-۲۳
چگونه دنیای خودمان را دگرگون کنیم؟

چگونه دنیای خودمان را دگرگون کنیم؟

مغزم کشش خواندن کتاب‌های روی میزم را نداشت، پس رفتم سراغ یکی از کتاب‌هایی که تازه خریده‌ام، روی کاناپه دراز کشیدم و شروع کردم به ورق‌زدن؛ یک ربع بعد دنیای من کاملاً عوض شده بود...
۱۳۹۷-۰۲-۳۰
چگونه یک زندگی دیگر را آغاز کنیم؟

چگونه یک زندگی دیگر را آغاز کنیم؟

آغاز کردن یک زندگی دیگر قرار نیست همیشه با اتفاقی طوفانی همراه باشد. کلیشۀ تغییر زندگی با موضوعاتی مثل ازدواج، شغل تازه، مهاجرت، به دست آوردن پول کلان، مرگ عزیزان، فرزندآوری و... گره خورده. اما تغییرات بزرگ زندگی گاهی چنان بی سر و صدا اتفاق می‌افتند که شاید هرگز متوجه آن‌ها نشوی.