۱۳۹۶-۰۲-۱۳

چرا باید فارسی یاد بگیریم؟

وسعه دامنۀ واژگان، مهارتی نیست که مختص سخنرانان و نویسندگان باشد. دامنۀ واژگان غنی، فکر کردن و حرف زدن و نوشتن ما را تقویت می‌کند...
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
کلمه بازی

قوی‌ترین ماده مخدر جهان

فکر کردن به کلمات و حساس بودن روی کلماتی که انتخاب می‌کنیم و به کار می‌‌بریم، هم تصویر ما را در ذهن دیگران بهبود می‌بخشد و هم کمک می‌کند دقیق‌تر فکر کنیم. همچنین وسواس روی کلمات باعث می‌شود اظهارنظرها و موضع‌گیری‌های ما کندتر و حساب‌شده‌تر شود و درنهایت دیگران ارزیابی بهتری از ما داشته باشند...