۱۳۹۶-۱۰-۰۹
اگر از نوشتن می‌ترسید این کار را انجام دهید

اگر از نوشتن می‌ترسید این کار را انجام دهید

زندگی بسیاری از افراد خلاق را هم که مطالعه کنی می‌بینی که جزو ترسوترین آدم‌های جهان بوده‌اند. حالا اگر یک آدم ترسو بخواهد نویسنده‌ای بزرگ بشود چگونه باید تا حدی بر ترسش غلبه کند؟