۱۳۹۵-۰۶-۰۷

درباره تنهایی

کانال تلگرام وب‌سایت ترجمان از معدود کانال‌هایی است که هر چند روز یکبار چک می‌کنم. در فضای قحطی‌زده‌ی محتوای اصیل فارسی و ترجمه‌های ناقص اکثر وب‌سایت‌ها، گروه ترجمان ترجمه‌های مطلوبی ارائه می‌دهد و سلیقه‌ی قابل قبولی هم در انتخاب مطالب دارند. البته هر از گاهی مزخرفات اسلاوی ژیژک را هم ترجمه می‌کنند، ولی خوشبختانه غنای دیگر مقاله‌ها باعث نادیده گرفتن ژیژک می‌شود! مثلاً چند روز پیش مقاله‌ی زیبایی از درباره تنهایی منتشر کرده‌اند که خواندن آن خالی از لطف نیست: “نکته‌ای هولناک، ولی شایان‌تأمل: شاید بدون تنهایی، همۀ عناصر شخصیت‌ساز ما، یعنی همۀ چیزهایی که دوست داریم، بدمان می‌آید و […]