۱۳۹۶-۰۳-۰۳

چگونه ترانه سرا شویم؟

همین اول ماجرا بگویم که من ترانه‌سرا نیستم و دوستان ترانه‌سرا لطفاً این پست را به ریش و گیس نگیرند...
۱۳۹۶-۰۵-۱۵
آهنگ های عاشقانه

وقتی‌که عشق لوس می‌شود…

تا سال‌ها فکر می‌کردم این ترانه‌ها تأثیر زیادی روی مدل ذهنی و رفتاری ما نداشته باشند؛ اما به‌تدریج متوجه شدم این‌ ترانه‌ها تا حدی سناریوی عاشق‌شدن‌های ما را تعیین می‌کنند. این‌ ترانه هستند که گفتار و رفتار عاشقانۀ ما را شکل می‌دهد...