۱۳۹۶-۱۱-۰۹
موبایل یا لپ‌ تاپ؟

موبایل یا لپ‌ تاپ؟

یاد یکی از قوانین مورفی افتادم: تمام کلی‌گویی‌ها مزخرف هستند، من‌جمله این یکی! دیروز به یکی از دوستانم که موبایل مجهز و خوبی دارد گفتم...