۱۳۹۶-۱۰-۰۱
بیش‌فعال محتوایی چگونه فردی است؟

بیش‌فعال محتوایی چگونه فردی است؟

کودک بیش‌فعال از فعالیت بدنی غیرمعمول و بسیار بالا برخوردار است؛ و بیش فعال محتوایی از فعالیت ذهنی غیرمعمول و بسیار بالا...