۱۳۹۵-۰۵-۲۱

بوقلمون های سرزمین نفتی

نسیم طالب در کتاب قوی سیاه می‌نویسد: “بوقلمونی را در نظر بگیرید که هر روز به او خوراک داده می‌شود. او با هر وعده خوراک، بیش‌تر ایمان می‌آورد که خوراک گرفتن هر روزه از دستان مهربان نژاد بشر قانون عام زندگی است، بشری که به گفته‌ی اهل سیاست«دنبال بهترین مافع خویش است.» در بعد از ظهر چهارشنبه‌ی پیش از روز شکر گذاری، بلایی نامنتظر بر سر بوقلمون می آید که موجب می‌شود در باورش بازنگری کند…مسئله‌ی بوقلمون قابل تعمیم است به هر وضعی که در آن : همان دستی که لقمه در دهان شما می‌گذارد می‌تواند گلوی شما را بفشارد“ […]