۱۳۹۵-۱۰-۰۶

سن بی‌منطق بودن

پیش‌نوشت:  اگر دلم بگیرد یا اگر حالم خیلی خوب باشد ، در هر صورت روانه‌ی انقلاب می‌شوم و کتاب خریدن بیش از هر کار دیگری خوشحالم می‌کند. در میان کتابفرشی ها اولین انتخابم فروشگاه جیحون است. با اینکه تمام قفسه‌های جیحون را زیر و رو کرده‌ام و دیگر کتابی نمانده که ورق نزده باشم، اما هر بار کتابی برای غافلگیری وجود دارد. این می‌تواند کتابی باشد که از نگاهم دور مانده یا کتابی که تازه به بازار نشر عرضه شده است. امروز در کُنج یکی از قفسه‌ها به کتابِ «به هر چی فکر میکنی به بر عکسش هم فکر کن»*رسیدم. […]