۱۳۹۵-۰۸-۲۲

ماجرای دکمه و کت

عکس بالا را نوروز امسال در پاوه گرفتم. دیدن شهر پاوه و طبیعت بکر آن شگفت زده ام کرد. به نظرم جاده کوهستانی پاوه به مراتب از جاده چالوس زیباتر است. پیکان پشت سرم هم در لحظه مناسبی وارد قاب شده! این عکس از همان دکمه‌هاست که دوست دارم برایش کت بدوزم. دیدم همین کت دوختن برای دکمه ایده‌ی جالبی برای نوشتن است. اصلا کتی هم که توی این عکس پوشیده‌ام را به خاطر دکمه‌ی گرد و خوش فرمی که داشت خریده‌ام! به بهانه این موضوع یاد بعضی از دکمه‌هایی که برای آن‌ها کت دوخته‌ام افتادم. گاهی این کت ها […]