۱۳۹۶-۰۸-۰۳
دستاوردهای دوستی با آدم‌های ابله

دستاوردهای دوستی با آدم‌های ابله

آدم‌های ابله همیشه در زندگی من نقش مؤثری داشته‌اند. داشتن جمعی از دوستان ابله باعث شد من به مطالعه پناه ببرم تا دیوانه نشوم...