۱۳۹۵-۱۱-۱۴

اگر می‌خواهید همیشه بنویسید…

«می‌خواهم بیشتر بنویسم» «می‌خواهم هر روز بنویسم» «می‌خواهم زمان بیشتری را صرف نوشتن کنم»   اهداف بالا راه به جایی نمی‌برند. چرا؟ اگر می‌خواهیم همواره بنویسم، باید اهداف مشخصی برای خودمان تعیین کنیم. یکی از دلایل موثر بودن صفحات صبحگاهی روشن بودن هدف است: نوشتن سه صفحه کامل، تحت هر شرایطی هدف ما برای نوشتن باید تا جایی می‌شود واضح و ملموس باشد. داشتن اهداف روشن باعث میشود با انگیزه بمانیم. اهداف مبهمی مثل «بیشتر نوشتن» یا «همیشه نوشتن» مشخص نمی‌کنند که چه زمانی به هدف خود دست یافته‌ایم. با مشخص کردن دقیق هدف امکان طفره رفتن و پشت گوش […]