۱۳۹۶-۰۵-۲۳
با متمم

#بامتمم بال و پر می‌گیرم…

پنجشنبه این هفته برای من کم  از شگفتی و معجزه نیست. این که بتوانی صدها نفر از دوستان همفکرت را ببینی و روز را با آن‌ها شب کنی...