۱۳۹۵-۰۸-۰۱

من نگران بارانم

یک ماه گذشت و خبری از دلخوشی پاییزی من نیست یک ماه از پاییز گذشت و هنوز باران نباریده من نگران بارانم   کارتون بالا را سال‌ها پیش کشیده بودم. کارتون زیر هم یکی دیگر از کارهای بارانی من است: