۱۳۹۶-۰۲-۲۶

با کارهای سخت شروع کنیم یا آسان؟

انجام دادن سخت‌ترین و مهم‌ترین پروژه به‌عنوان اولین کار روز ایده‌‌ای هوشمندانه به نظر می‌رسد، چون به‌هرحال در ابتدای یک روز کاری انرژی و توان بیشتری داریم. اما من در عمل به نتیجه دیگری رسیده‌ام که دقیقاً عکس روش بالاست...
۱۳۹۷-۰۲-۱۴
دقیقاً چرا به هیچ جایی نمی‌رسیم؟

دقیقاً چرا به هیچ جایی نمی‌رسیم؟

زندگی 99 درصد ما با کارهای غیر مهم و رؤیاپروری برای کارهای مهم تلف می‌شود. آن 1 درصد دیگر مدام به خودش گوشزد می‌کند...