۱۳۹۶-۰۱-۱۳

چرا سؤال پرسیدن مهم است؟

مدیر شرکتی در سان‌فرانسیسکو از متقاضیان کار برای سمت ریاست می‌پرسد: «اگر می‌توانستید به یک حیوان تبدیل شوید کدام‌یک را ترجیح می‌دادید؟»