۱۳۹۵-۰۸-۰۶

آخرین وسوسه‌ی نویسنده

رائول ارخمی در رمان بازی بی‌گناهان جمله جالبی را به کار می‌برد: «قانون یا رعایت می‌شود یا رعایت نمی‌شود، مثل زن‌ها که نمی‌توانند کمی حامله باشند؛ یا حامله هستند یا نیستند.» من از جمله او اینگونه بهره می‌گیرم...
۱۳۹۵-۱۰-۰۸

چرا تنبل می‌شویم؟

چرا آدم‌های فعال دچار اهمال‌کاری می‌شوند؟ چون می‌خواهند ده تا کتاب را همزمان بخوانند چون می‌خواهند ده تا مهارت را همزمان یاد بگیرند چون می‌خواهند در هر ساعت، ده‌ها کار را با موفقیت تمام انجام دهند   مسئله آن‌ها نداشتن هدف و انگیزه و علاقه و دانش نیست. مسئله آن‌ها انتخاب است. آن‌ها نمی‌توانند «چیزهایی» را برای رسیدن به «چیزی» کنار بگذارند در نتیجه می‌ترسند ، زیاد می‌خوابند، خسته می‌شوند، ، منزوی می‌شوند، رنج می‌برند، نا امید می‌شوند، و عزت نفسشان آسیب می‌بیند. آن‌ها با داشتن چند هدف متفاوت مثل مرورگری می شوند که ده ها صفحه در آن باز […]
۱۳۹۶-۰۶-۲۳

چه کاری را بیشتر به فردا موکول می‌کنیم؟

طی روز باید دربارۀ چیزهای زیادی فکر کنیم و تصمیم بگیریم، که دربارۀ بسیاری از آنها فوریتی وجود ندارد...
۱۳۹۶-۰۷-۰۳
خرکاری

خرکاری یا کم‌کاری؟

اگر یک موضوع باشد که دلم بخواهد زندگی‌ام را وقف آن کنم، بهر‌ه‌وری است. چون حس می‌کنم بهره‌وری بالا از کلیدهای مهم پیشرفت و توسعه است...