۱۳۹۶-۰۷-۱۱
عشق

انگیزه‌هایی که از ما نویسنده می‌سازند: عشق

پدی چایفسکی، برندۀ اسکار فیلم‌نامه‌نویسی بود زمانی گفته بود بهترین آثارش در اثر عشقی آتشین پدید آمده‌اند و اگر شکست عشقی نمی‌خورد نوشتن برایش جدی نمی‌شد...