۱۳۹۵-۱۱-۱۷

آیا باید نگران غلط‌های املایی و انشایی باشیم؟

تصور کنید از فرط گرسنگی در حال تلف شدن هستیم، ولی به خاطر نداشتن قاشق و چنگال، دست به غذا نمی‌زنیم. در چنین شرایطی قاشق و چنگال چیزی تجلی به نظر می‌رسد و اگر قصد خودکشی نداشته باشیم، مسلماً با دست و پنجه به غذا هجوم می‌بریم. به گمان من، امتناع از نوشتن به خاطر نگرانی از غلط‌های املایی و انشایی، چیزی از این جنس نگرانی برای قاشق و چنگال است. مهارت در املا و انشا لازم است، اما با ضعف در آن‌ها هم می‌توان به نوشتن ادامه داد. یکی از دوستان من که اهل مطالعه هم هست، همیشه از […]