۱۳۹۶-۰۲-۱۹

نویسندگی انرژی‌زا

کل جادوی نوشابه انرژی این است که خواب را از سر آدم می‌پرانند، برای من که بیداری را نسبت به خواب دوست‌تر می‌دارم، کافئین وسوسه کننده است. البته نه در حدی که با نوشیدن 50 فنجان قهوه در روز خودم را به سرنوشت بالزاک دچار کنم...