۱۳۹۶-۰۱-۲۰

نویسنده قرن بیست و یکمی و مسئله انتشار آثار

پانزده سالم بود؛ یکی از کاریکاتوریست‌های پیشکسوت و شناخته‌شده گفت اگر این‌جوری ادامه بدهی از پا درمیایی...