۱۳۹۶-۰۸-۰۱

یک حرفه‌ای در بازاریابی محتوا

به امیرمحمد شیخ ‌نژاد گفتم تو یک حرفه‌ای هست، چون از گرافیک سر درمیاوری...