۱۳۹۶-۰۶-۰۴
فقط یک چراغ را روشن نگه دار

فقط یک چراغ را روشن نگه دار

همین یک چراغ که روشن نگه‌ داشته‌ای، حسی از قدرت و اختیار به تو می‌دهد؛ حتی اگر فکر می‌کنی همه چیز از دست تو در رفته...
۱۳۹۶-۱۲-۲۶
برای خسته‌های متفاوت

برای خسته‌های متفاوت

به‌زعم من لذت زندگی در کارهایی‌ست که به‌رغم خستگی بسیار نسبت به انجام آن‌ها مبادرت می‌کنی...