۱۳۹۵-۰۸-۰۴

اگر ۵۰۰ سال عمر می کردم

۱ اگر ۵۰۰ سال عمر میکردم، هر صد سال را به یادگیری و انجام یک مهارت و هنر اختصاص می دادم: ۱۰۰ سال اول را صرف نویسندگی می کردم و کتاب های داستانی و غیر داستانی می نوشتم. چون نویسندگی را پایه هر کار ارزشمندی می دانم. ۱۰۰ سال دوم را به کسب و کار و تجارت و کارآفرینی می پرداختم. و سعی می کردم علم اقتصاد را بفهمم. ۱۰۰ سال سوم را وقف موسیقی می کردم. ترانه مینوشتم، آهنگ میساختم و میخواندم. و با ده ها آلبوم و صدها کنسرت سومین قرن زندگی را به پایان می رساندم. صد […]