۱۳۹۶-۰۷-۲۲

کارتونی دربارۀ اقتصاد نفتی   

سؤال‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری مسیر زندگی و اهداف ما دارند. طی سال‌های گذشته، همواره سؤال من این بوده که چگونه می‌توانم از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم؟ کارتون زیر را سال‌ها پیش حین فکر کردن به همین سؤال کشیدم...