۱۳۹۶-۰۸-۰۸
چگونه از اشتباهاتمان درس بگیریم؟

چگونه از اشتباهاتمان درس بگیریم؟

از کلافگی‌های بزرگ ما این است که نمی‌توانیم از اشتباهاتمان درس بگیریم؛ بنابراین در چرخه‌ای از خطاهای تکراری فرسوده می‌شویم...