۱۳۹۷-۰۱-۰۸
فهرستی از عمیق‌ترین و بدترین اشتباهات دنیای نویسندگی

فهرستی از عمیق‌ترین و بدترین اشتباهات دنیای نویسندگی

وقتی می‌توانی بگویی کارشناس هستی که در یک زمینۀ بسیار محدود و مشخص، بتوانی فهرستی از عمیق‌ترین و بدترین اشتباهاتی که ممکن است روی دهد را تنظیم و ارائه کنی...