۱۳۹۷-۰۱-۱۴
قدرتی که ما داریم

قدرتی که ما داریم

انگیزۀ ما در ساخت نخستین کامپیوترهایمان نه حرص بود و نه خودخواهی، ما می‌خواستیم به انسان‌های معمولی هم کمک کنیم به سطح سازمان‌های بزرگ یا حتی بالاتر برسند...