۱۳۹۵-۰۸-۰۶

آخرین وسوسه‌ی نویسنده

رائول ارخمی در رمان بازی بی‌گناهان جمله جالبی را به کار می‌برد: «قانون یا رعایت می‌شود یا رعایت نمی‌شود، مثل زن‌ها که نمی‌توانند کمی حامله باشند؛ یا حامله هستند یا نیستند.» من از جمله او اینگونه بهره می‌گیرم...
۱۳۹۵-۰۸-۰۷

آیا من واقعاً نویسنده‌ام؟

“بی اعتمادی به خود ممکن است مانند یک دوست عمل کند زیرا نشانه‌ای از امید و آرزوست، انعکاس عشق است، عشق به کاری که رویای انجام دادنش را در سر می‌پروانیم و میل، میل به انجام دادن آن. اگر زمانی از خود(یا دوستانتان) بپرسید«آیا من واقعاً نویسنده‌ام؟» یا «آیا من واقعاً هنرمندم؟» احتمال اینکه باشید بسیار است. هنرمند تقلبی کاملاً از خودش مطمئن است در حالی که هنرمند واقعی به حد مرگ می‌ترسد.”   نقل از کتاب نبرد هنرمند/ استیون پرسفیلد/ ترجمه‌ی نوشین دیانتی/ نشر پیکان   شاید دوست داشته باشید این پست را هم بخوانید: آخرین وسوسه‌ی نویسنده
۱۳۹۶-۰۸-۲۸
قانونی برای مقابله با کمال گرایی

قانونی برای مقابله با کمال گرایی

به نظر می‌رسد که بخش زیادی از فرصت عمل کردن را پای فکر کردن تلف می‌کنیم و به آینده بیش از آنچه که باید امیدواریم...