۱۳۹۵-۱۱-۱۳

بی استعدادترین نویسنده جهان

نویسندگی کار عشق است. اگر این‌طور نباشد، فقط نوشتن است. -ژان کوکتو   اگر تمام فرشته‌های الهام جمع شوند در یک اتاق تنگ و تاریک، با صدای بلند به من بگویند که هیچ استعدادی برای نوشتن ندارم و باید آرزوی نویسنده شدن را کنار بگذارم، من به محض بیرون آمدن از اتاق، حرف آنها را فراموش می‌کنم، می‌روم چند تا روان نویس یونی پین تازه می‌‌خرم و بیش از پیش، به نوشتن هر چه دوست دارم ادامه می‌دهم. نگرانیِ بی استعداد بودن از سال‌های اول نوجوانی و زمانی که کاریکاتور می‌کشیدم همراه من بوده است. ولی هیچوقت نگذاشته‌ام این ترس […]