۱۳۹۵-۱۱-۲۳

 اهمیت داشتن دفترچه استعاره

دنیل پینک می‌گوید: هر چه استعاره را بهتر درک کنیم، خودمان را بیشتر درک می‌کنیم. پینک در کتاب ذهن کامل نو چند صفحه‌ای درباره استعاره‌های مفهومی نوشته و توصیه کرده دفترچه‌ای را به نوشتن استعاره های که می شنویم و می‌خوانیم اختصاص بدهیم. چند جمله زیر را از کتاب ذهن کامل نو نقل می‌کنم: -استعاره یعنی درک یک چیز از منظر چیز دیگر. -استعاره نقشی محوری در اندیشیدن دارد. فرآیندهای فکری بشری عمدتاً استعاری هستند. جرج لیکاف -استعاره خون حیات بخش همه‌ی هنرها است. تویلا تارپ -فقط ذهن انسان است که می‌تواند استعاری فکر کند و روابطی را ببیند که […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۸
چای کیسه ای

آدم‌های چای کیسه‌ای چگونه‌اند؟

استعاره‌ها خون تازه‌ای به مفاهیم می‌دهند و چه‌بسا استعارۀ خوبی که می‌سازیم در همه‌گیر کردن حرفی‌ که سال‌های سال مورد غفلت بوده چنان مؤثر عمل کند که آن را به مفهومی جاودانه تبدیل کند...
۱۳۹۶-۱۰-۲۸
نگرشی برای داشتن یک سایت و وبلاگ موفق

نگرشی برای داشتن یک سایت و وبلاگ موفق

اگر می‌خواهی سایت یا وبلاگ موفقی داشته باشی باید ببینی چه استعاره‌ای دربارۀ مدیریت وب‌سایت در ذهن تو شکل گرفته است...