۱۳۹۶-۰۲-۰۵

راز دوام رابطه چیست؟

رابطه موضوعی است که ذهنم از روی آن مثل حلزون رد می‌شود؛ همیشه به رابطه فکر می‌کنم و بیش از همه به رابطۀ عاطفی...
۱۳۹۶-۱۰-۰۴
نکتۀ مهمی دربارۀ اکوسیستم روابط ما

نکتۀ مهمی دربارۀ اکوسیستم روابط ما

گاهی جدایی از یک دوست، می‌تواند آسیبی جدی به جریان‌ فکری، شغلی یا روحی ما بزند و همین موضوع به روابط دیگر ما را مختل کند...